High blends

High blends – B100

Biodiesel wordt gemaakt door chemische bewerking van plantaardige olie of dierlijke vetten.

Biodiesel dient niet verward te worden met PPO (Pure Plantaardige Olie). Bij PPO wordt de olie direct gemaakt  uit oliehoudende gewassen zoals zonnebloem en koolzaad. Bij biodiesel gaat het om een chemisch proces (verestering van plantaardige olie). PPO levert lokaal minder milieuvoordeel op dan biodiesel en het gebruik van PPO vergt grote aanpassing aan de (nieuwe) motoren.

Het gebruik van de Europees gecertificeerde biodiesel EN14214 als B100 (100% biodiesel) biedt een CO2 reductie tot 80% en een fijn stof reductie tot 12% ten opzichte van gewone diesel. Wel nemen de uitstoot van NOx en het brandstofverbruik ongeveer tot ca. 10% toe bij gebruik van B100.

Een hogere prijs van biodiesel ten opzichte van diesel is een obstakel, maar een 100% biodiesel (B100) pomp kan daarentegen gemakkelijk worden gerealiseerd.

De regelgeving voor het plaatsen van tankfaciliteiten is voor 100% biodiesel aanzienlijk soepeler dan voor de andere brandstoffen.

1 liter B100 bevat 86% van de energie van 1 liter diesel.

High blends – E85

E85 bestaat uit 85% bio-ethanol en 15% benzine. Hoewel E85 nog niet veel distributiepunten kent , is de verwachting dat dit in de nabije toekomst zal veranderen.

Het stijgend aantal E85 vulpunten in het buitenland zoals Frankrijk, Duitsland en Spanje versterkt ook de interesse in bio-ethanol in Nederland.

Hoe de markt voor E85 zich in Nederland zal ontwikkelen is sterk afhankelijk van de plannen van de overheid over een eventueel accijnsvoordeel voor deze brandstof. Bio-ethanol kan een vervanging zijn voor benzine. Eerste generatie bio-ethanol wordt gevormd door het vergisten van suikerrijke plantaardige producten. Producten die daarvoor worden gebruikt zijn hoofdzakelijk suikerriet, maïs en suikerbieten. Maar ook andere plantaardige producten kunnen worden gebruikt. Bio-ethanol is op dit moment de meest geproduceerde biobrandstof ter wereld.

Ook autofabrikanten investeren steeds meer in de zogenaamde Flexifuels (FFV’s) die zowel kunnen rijden op E85 als op 100% reguliere benzine of op elk willekeurig mengsel daartussenin, zonder dat er een aparte tank voor nodig is