Bio ethanol

Bio-ethanol kan een vervanging zijn voor benzine. Eerste generatie bio-ethanol wordt gevormd door het vergisten van suikerrijke plantaardige producten. Producten die daarvoor worden gebruikt zijn hoofdzakelijk suikerriet, maïs en suikerbieten. Maar ook andere plantaardige producten kunnen worden gebruikt. Bio-ethanol is op dit moment de meest geproduceerde biobrandstof ter wereld.

Bio-ethanol kan zonder technische aanpassing van de motor probleemloos tot 10% worden bijgemengd bij praktisch iedere benzineauto. Bij hogere percentages zijn technische aanpassingen aan de leidingen en motor van de auto noodzakelijk. Auto’s die op hoge percentages bio-ethanol kunnen rijden, zogenaamde Flexifuel Voertuigen (FFV), kunnen ook op benzine rijden, andersom niet. In een FFV kan iedere mengverhouding van benzine en bio-ethanol worden getankt. Bij het ontbreken van een bio-ethanol pomp kan dus worden getankt bij een benzinepomp.

Er zijn ook mogelijkheden om bio-ethanol toe te passen als vervanging voor diesel. Scania heeft een motor voor bussen ontwikkeld die is afgeleid van de dieselmotor en die op een mengsel van 95% ethanol (E95) kan rijden. In Stockholm rijdt al een groot aantal van deze bussen. Het is ook mogelijk een soort bio-ethanol te gebruiken in conventionele dieselmotoren, E-diesel. Er kan tot circa 10% bio-ethanol in diesel worden bijgemengd.

1 liter ethanol bevat ongeveer 67% van de energie van 1 liter benzine.

Bio-ethanol en bio-butanol uit cellulose

Bio-butanol is een vergelijkbare brandstof als bio-ethanol maar heeft een hogere energetische waarde. Per gereden kilometer is er daardoor minder brandstof nodig. De productie van bio-butanol (of bio-ethanol) uit cellulose is gecompliceerder dan de productie van de eerste generatie van deze biobrandstoffen. Een bacterie moet cellulose van plantaardig producten omzetten in de biobrandstoffen. Dit is een moeilijk controleerbaar proces dat alleen in laboratoria is gelukt. Pas als dit grootschalig kan worden toegepast kan een volgende generatie bio-ethanol en bio-butanol zich ontwikkelen als vervanger van de eerste generatie bio-ethanol. Op korte termijn is dit nog niet mogelijk.

Door hogere opbrengsten van de gewassen per hectare en doordat gebruik kan worden gemaakt van restproducten kan vooral voor de CO2 reductie van bio-ethanol uit Europese gewassen een grotere reductie worden bereikt dan met de eerste generatie.