Bijtelling bij een auto van de zaak

Wanneer u in een auto van de zaak rijdt, is uw werkgever verplicht een bedrag bij uw loon op te tellen. Dit is omdat u voordeel heeft van het privégebruik. Dit bedrag is de zogenaamde bijtelling.
De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van de auto die u rijdt. Over dit bedrag berekent uw werkgever loonbelasting. Hierdoor gaat uw nettoloon omlaag.

Bijtelling bereken

Over de catalogusprijs van de auto berekent uw werkgever het voordeel van het privégebruik. Dit voordeel ligt tussen de 4% en de 25% van de catalogusprijs. Bij een zuinige auto, gelden er lagere tarieven. Bijtelling voor milieuvriendelijke auto’s hangt af van het moment waarop de auto voor het eerst een kenteken heeft gekregen.

Eigen bijdrage

Het kan voorkomen dat u met uw werkgever af heeft gesproken dat u een eigen bijdrage betaald voor het privégebruik. In dit geval wordt deze eigen bijdrage van de bijtelling afgetrokken. U betaalt dan enkel belasting over deze verlaagde bijtelling.

Weinig gebruik

Wanneer u niet meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt en dit kunt bewijzen door middel van bijvoorbeeld bijhouden van kilometerregistratie of het Track & Trace systeem van Cartracker, dan hoeft uw werkgever niets bij uw loon op te tellen. U kunt hiervoor de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ gebruiken die u bij de Belastingdienst aan kunt vragen. U kunt dit formulier downloaden via de website of u kunt het aanvragen bij de Belastingtelefoon.

Zakelijk gebruik

Bij het in bezit hebben van een bestelauto welke u alleen voor werk gebruikt kunt u een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ indienen. Uw werkgever hoeft dan geen bijtelling bij uw loon te doen. Ook dit formulier kunt u downloaden via de website van de Belastingdienst of aanvragen via de Belastingtelefoon.

Wijzigingen

Als er iets binnen uw situatie veranderd dient u dit zo snel mogelijk door te geven aan de belastingdienst. Wanneer u bijvoorbeeld af heeft gesproken enkel niet privé te rijden, maar u heeft meer dan 500 kilometer gereden. Deze verandering dient u ook door te geven aan uw werkgever.