Welkom

 

Technologie

Voor de lange termijn bieden de zogenaamde 0-emissievoertuigen (elektrisch, hybride, brandstofcel) het beste toekomstperspectief. Er is echter nog een lange weg te gaan voordat van enige grootschaligheid en dus daadwerkelijke invloed op het leefmilieu sprake zal zijn. Deze website helpt u bij het uitzoeken van de juiste maatregelen en mogelijkheden voor schoner vervoer. Bekijk hoe uw voertuig milieuvriendelijker kan worden.

Aardgas – CNG

Aardgas is eveneens een schone brandstof, maar het is  wel een fossiele brandstof met een kleine vermindering van de CO2 uitstoot ten opzichte van benzine (doordat aardgas/methaan minder koolstofatomen bevat), maar geen CO2 voordeel ten opzichte van diesel. Dat laatste komt simpelweg doordat het rendement van een moderne dieselmotor veel beter is. Op lokaal niveau biedt aardgas wel milieuvoordelen ten opzichte van diesel. Om de uitputting van fossiele brandstoffen tegen te gaan is biogas een veel beter alternatief dan aardgas, omdat biogas een veel betere CO2 balans heeft. Aardgas kan wel beschouwd worden als een goede voorbereiding op het gebruik van biogas, mits het voor 100% zeker is dat biogas ook gedistribueerd kan worden via een aardgas tankinfrastructuur. Hoewel een dergelijk aardgasdistributienetwerk in Nederland nog niet beschikbaar is, zijn er wel discussies gaande over de wenselijkheid van zo’n netwerk. Het besluit om een nieuw aardgasnetwerk te bouwen kan in de toekomst gunstig uitpakken voor het gebruik van biogas, maar is wel geheel afhankelijk van externe financieringsmogelijkheden.

Verschillende fabrikanten produceren personen-, bestel-, en vrachtauto´s in een aardgasuitvoering zoals Opel, Fiat, Ford, Citroën, Peugeot, Volvo en Mercedes.